Audit performance kampaní

Jak přistupuji k auditům PPC kampaní

Audit performance kampaní

audit PPC kampaní
audit PPC kampaní

Čas od času, nebo spíše pokud je krize tak častěji, pokud ekonomika šlape, tak méně často se objevují od agentur i jednotlivců návrhy PPC kampaní zdarma. Zaprvé si myslím, že zdarma není nic a za druhé, že většina auditu neprobíhá správně.


Sepsal jsem pár bodů jak k auditům přistupuji a jak podle mě mají správně vypadat.

Audit PPC kampaní není zdarma
Audity kampaní nedělám zdarma, drtivá většina auditu zdarma je dělaná jako lead generátor a vždy končí snahou nabídnout klientovi převzetí performance marketingu do svých rukou. Časté jsou pak výstupy, které řeší nepodstatné technické detaily, které nemají vliv na výkon kampaně, nebo nabízejí nereálná očekávání.


U mě jsou audity placená služba, která má za cíl posunout klientův byznys dále a případně společně s současným týmem najít řešení jak se posouvat. Nikoliv kampaně převzít a dále spravovat. Samozřejmě dá se narazit na špatnou práci a pak je tato varianta možná.

Radek nám v Bonami pomáhal s rozvojem kampaní pomocí auditu a následného návrhu úprav. Oceňuji, že jsme neřešili technické detaily, ale pokročilé možnosti jak lépe pracovat s kontribuční marží v kampaních a velké strukturální změny.

pavel vopařil
Pavel VopařilCEO Bonami

Audity jsou příliš technické
Častým výstupem auditů kampaní je soupis technických přešlapů v účtu, které nemají vliv na konečný byznys klienta.
Oprava těchto nedostatků často stojí na hodinové sazbě agentury více než kolik je přínos. Věřte, že skutečně vám v kampaních nepomůže, když dle Google bude mít kampaň skóre optimalizace 100 %, ale cílení, inzeráty a vstupní stránky budou špatné. Stejně tak vaše výsledky nezlepší když budete mít všechna možná rozšíření.


Já v kampaních hledám závažné nedostatky, které mají velký vliv na celkový výkon. Zaměřuji se více na business metriky jako je správně nastavená práce s marží pro jednotlivé kategorie/značky, správné vyhodnocování a získávání maxima z daného rozpočtu.

Audity probíhají bez schůzky s klientem
Občas mají klienti pocit, že si stačí vygooglit „audit PPC“ předat e-mailem základní informace a nový auditor zázračně najde spousty chyb a business začne fungovat. U podobných auditů se pak často většinou zjistí to, že primární problém je ve špatně nastavených očekáváních mezi klientem a původní agenturou.


Když budeme pracovat na auditu společně, tak se nevyhnete 2-3 schůzkám. Na první si projdeme to jaké zadání dostala agentura, specialista, nebo interní tým, který se o kampaně stará a jak probíhá vaše spolupráce. Pobavíme se také o tom jaká máte byznysová očekávání od performance kampaní a jak jsou pro vás důležité z hlediska celkového podnikání.
Uvidíme se i společně s agenturou kde se podíváme na pohled z jejich strany, zjístíme jestli hodiny, které na kampaně mají jsou dostatečné a poslechneme si jejich zhodnocení stavu účtu. A nakonec? Nakonec se ještě znovu potkáme společné i s týmem a řekneme si akční kroky včetně toho co od nich čekáme a v jakém časovém horizontu je budeme realizovat.

Radek pro nás připravoval audit našich globálních kampaní pro Saas produkt ROI Hunter Easy. Šli jsme rovnou k příkladům toho jak dělat věci jinak a jak se zaměřovat na úpravy v kampaních, které mají business hodnotu. Radek nám také pohlídal, že se domluveny změny v kampaních skutečně staly.

Adam Rippl
Adam RipplHead of ROI Hunter Easy

Audit se omezuje pouze na jednotlivé PPC systémy
Audit často probíhá jen nad jedním kanálem například pouze v rámci Google Ads. Toto se běžně děje u auditu zdarma, kde Ads je kanál, kde agentury nebo specialisté jedou podle checklistu a pouze hledají technické chyby.

Pokud se do toho pustíme společně, tak se budeme dívat jak vliv mají kanály na výkon ostatních. Například display nebo video kampaně, budeme se dívat na kampaně nejen v kontextu jednotlivých systémů, ale i na to jak funguje web, nebo jak moc jsou naše produkty konkurenceschopné z pohledu ceny, popisu, kvality a rychlosti webu. Často se největší změny udělají mimo PPC kampaně například v cenotvorbě, nebo úpravách prezentace na webu.

Auditem to končí
Tady máte šest bodů, které máte zlepšit a nashledanou, nebo si vemte správu kampaní od nás. Takto často končí většina auditů.

Naopak já si myslím, že tímto společná práce vlastně začíná. Výstupem auditu, který dostanete je samozřejmě soupis vylepšení, ale již konzultovaný s vámi/agenturou, takže obsahuje náročnost změn a s tím spojený business case jestli se změny vůbec vyplatí. U každé změny je připravený odhad toho jaký bude mít finanční dopad z krátkodobého i dlouhodobého hlediska. Stejně tak budu parťákem, který bude hlídat, že se změny skutečně stanou.

Kdy se do auditu performance kampaní pustit?

  1. O kampaně se stará interní tým a nedějí se v něm změny – má to snad každý, že občas spadne do rutiny, pokud se vám o kampaně stará interní tým je fajn jednou za rok přizvat další oči z venku a společně s týmem se podívat na kampaně z druhé strany
  2. Kampaně dlouhodobě neplní očekávané výsledky – máte již dost dat, kampaně běží již déle než čtvrt roku a stále se nepřibližujete očekávaným výsledkům? Společně zjistíme jestli jsou očekávání reálná a navrhneme nutné úpravy.
  3. Chcete zvýšit tržby, nebo ziskovost kampaní – podíváme se na to o kolik je možné v kampaních získat více, nebo případně o kolik být efektivnější a navýšit ziskovost kampaní, zjistíme také to zda částka za správu kampaně odpovídá přínosu.